Na wschodzie zmiany

Na wschodzie zmiany

Po zwycięstwie Konrada Fijołka (https://konradfijolek.pl/), kandydata opozycji w Rzeszowie w porannym paśmie TVN 24 w relacji Agaty Adamek poszła informacja, że jedna radna rządzącej partii, ze Szczecina, skomentowała to zwycięstwo w przybliżeniu tak: "Skoro tak się stało to… trzeba zmienić zasady wybierania prezydentów, bo te bezpośrednie wybory to nie są sprawiedliwe!" Ciekawe, jakie mogą być bardziej sprawiedliwe? 

PS. Panie Prezydencie gratuluję. Życzę dużo energii i determinacji.