O kierunkach na przyszłość

O kierunkach na przyszłość

Miniony tydzień przyniósł mi ważne rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości. Zatwierdzałem raport z konsultacji w sprawie aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego miasta. Zdecydowaliśmy się też jako miasto na ogłoszenie przetargu na dokumentację dla kolejnego etapu budowy trasy północnej.

Ważne decyzje, które rzutują na przyszłość. Pracując nad studium zastanawiałem się, co przyświecało autorom koncepcji dwupoziomowego ronda w środku Niebuszewa oraz gdzie miała prowadzić tak szeroka arteria wzdłuż obecnego rynku Manhattan. Nie dostałem przekonujących odpowiedzi na te pytania, dlatego zmieniamy koncepcję na przyszłość. Zarekomenduję Radzie Miasta zmniejszenie rezerwy pod poszerzenie drogi w ciągu ul. Staszica, a także odstąpienie od rezerwy na przebicie wylotu z ronda Giedroycia do ulicy Krasińskiego. W ten sposób kamienice, które tworzą klimat Niebuszewa zostaną na swoich miejscach, nie będą musiały być wyburzane, a popularne wśród szczecinian targowisko będzie mogło spokojnie dalej funkcjonować. Ważne, że te rekomendacje są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.

Gdyby w przyszłości, ktoś podobnie jak ja, szukał odpowiedzi na pytanie, po co robimy trasę północną, wyjaśniam: droga na północ jest nam potrzebna, żeby usprawnić wjazd i wyjazd z miasta w kierunku Polic. A w przyszłości, kiedy spełnią się zapowiedzi dotyczące budowy obejścia zachodniego, pomoże mieszkańcom Niebuszewa, Warszewa, Centrum dostać się właśnie na tę obwodnicę. Tą obwodnicą będzie można wydostać się na południe w stronę Kołbaskowa, Gorzowa, Poznania, czy też przez granicę do Berlina, a kiedy powstanie przeprawa Police-Święta w kierunku morza, Koszalina, Gdańska. Takie znaczenie ma dzisiejsza decyzja o projektowaniu trasy północnej.