Dużo znaków zapytania

Dużo znaków zapytania

Jak będzie wyglądał Szczecin w następnych dekadach? Dużym wyzwaniem jest projektowanie przyszłości w pierwszej połowie, pierwszego stulecia dwudziestego pierwszego wieku, kiedy wszystko zmienia się tak szybko, że jak wydaję się szybciej się nie da. A jednak jakoś  podskórnie czuję, że będzie szybciej, intensywniej, nowocześniej. Dlatego to takie trudne projektować przyszłość. Bierzemy się jednak za to! Będziemy szukać odpowiedzi na pytania o miasto i mieszkańców, żeby dowiedzieć się jakie powinno być miasto: dynamicznie biegnące po ścieżce wzrostu, uczące się, czy może spokojne, zorientowane na dobre życie mieszkańców? Jak odpowiadać na ambicje i oczekiwania mieszkańców? Jak zwiększać szanse na lepsze życie w mieście czy na osiedlach?  

Do przemyślenia mam to, w którym kierunku iść z  komunikacją. Pytanie brzmi czym podróżować w mieście? Co jest najważniejsze w poruszaniu się po Szczecinie? Czy można zrezygnować/ograniczyć liczbę samochodów? Czy to możliwe? Konieczne? Jeśli tak, to w jaki sposób, na jakich zasadach, pod jakimi warunkami?

Przed nami także dyskusja o przestrzeni. Jak poprawić jakość i dostępność otaczających nas przestrzeni publicznych, rozwijać tereny rekreacyjne? Jak budować zwarte struktury skupione wokół centrum nie obniżając komfortu mieszkańców? Jak racjonalnie gospodarować zasobami i usługami?

No i na koniec, choć w najbliższej przyszłości będzie to zapewne rzecz pierwszorzędna, czyli klimat. Zgodnie z zapowiedziami zmiany klimatyczne będą  największą niewiadomą, a w związku  z tym, czy przez swoją nieprzewidywalność staną się największym dla nas wyzwaniem? Jak miasto i jak mieszkaniec powinien chronić zieleń i czystą wodę? Na jakie wyrzeczenia (samoograniczenia) jesteśmy gotowi?

Tak postrzegamy zasadnicze obszary, w myśleniu o przyszłości w połowie 2021 r. gdy po prawie 10 latach od uchwalenia  startujemy z aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Ten dokument ma wyznaczyć kierunek rozwoju przestrzennego do słynnego już z wizji Floating Garden roku 2050. Pożyjemy. Zobaczymy.